Camping Le Lamparo – Bienvenue sous le soleil catalan
66470 Sainte-Marie-la Mer
en Roussillon
Tel : 04 68 73 83 87
Fax : 04 68 80 69 77
WELKOM
ONDER DE CATALAANSE ZON

Disclaimer

CAMPING CLUB LE LAMPARO

 

Route de la Plage
66470 Sainte-Marie-la-Mer, Roussillon

 

Telefoon : 04 68 73 83 87

 

Siret-nummer : 382 954 188 00019 RCS Perpignan

 

Verantwoordelijke uitgever : Camping Club Le Lamparo

Verwezenlijking van de website

 

VELSYA L’agence digitale & globale
10, Parc Club du Millénaire
1025, avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier

Logement

 

ONLINE SAS
BP 438
75366 Paris Cedex 08

Naleving van de wettelijke verplichtingen

 

Deze website is vrijgesteld van aangifte bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (Commission Nationale Informatique et Liberté). De verzamelde gegevens die voor uw inschrijving vereist zijn, worden niet bijgehouden zonder uw toestemming.

 

De verbindingsgegevens worden 1 jaar na uw laatste verbinding gewist. Bepaalde informaticagegevens worden verzameld voor statistische doeleinden en laten niet toe om u te identificeren. Deze gegevens worden gewist vanaf het moment dat de behandeling van deze statistieken afgelopen is.

 

Geen enkele van de persoonlijke gegevens van de bezoekers worden heimelijk verzameld. De Camping Club Le Lamparo garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens, die in geen enkel geval doorgegeven of bekend gemaakt zullen worden aan een derde.

 

Overeenkomstig artikel 3 van de Franse wet « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978, beschikt u over een recht tot toegang, verbetering, wijziging en verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

 

Om dit recht uit te oefenen, verstuurt u ons een brief of een e-mail.

 

Daarnaast beschikt u, overeenkomstig het artikel 26 van de Franse wet nr. 78/17 van 6 januari 1987, over het recht tot verzet tegen de verspreiding van deze gegevens.

 

Opdat we uw weigering in rekening zouden kunnen nemen, gelieve ons een brief te schrijven op het adres dat bovenaan deze pagina vermeld staat.

 

Intellectuele eigendom

 

Het geheel van de inhoud van deze website is de eigendom van de Camping Club Le Lamparo.

 

Alle rechten voorbehouden.

 

De logo’s, merken en alle visuele elementen op deze website behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars en zijn neergelegd bij het Franse Nationale Instituut voor Industriële Eigendom (Institut National de la Propriété Industrielle).

 

WordPress is een opensource softwareprogramma.

 

Aansprakelijkheid

 

De Camping Club Le Lamparo zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die zou kunnen voorkomen uit de toegang of het gebruik van de website, daarbij inbegrepen alle verslechteringen of virussen die uw informatica uitrusting of eender ander goed zouden kunnen infecteren.

 

Hoewel de Camping Club Le Lamparo zich redelijkerwijze zal inspannen om de informatie die gepubliceerd is op de website up-to-date te houden, kan ze niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout of weglating.